ვაკანსია 

25.06.2018

,,საერთაშორისო ქართული სკოლა" აცხადებს ვაკანსიას ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პედაგოგის თანამდებობაზე.

აიცილებელი მოთხოვნები:
1.დიპლომით დადასტურებული კომპეტენცია;
2.მასწავლებელი უნდა იყოს ჩართული სქემაში.