საერთაშორისო ქართული სკოლა

მოსწავლის ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულების მქონე თავისუფალ პიროვნებად ჩამოყალიბებისათვის საჭირო პირობების შექმნა.

მოსწავლის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება, მოსწავლის მიერ  კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა, ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოსა და გარემოს წინაშე უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში ხელის შეწყობა.

ვრცლად  

ფოტო გალერეა

ჩვენი გუნდი

 ნანა შარაშენიძე

ნანა შარაშენიძე

დამრიგებელი

 ონისე ონიანი

ონისე ონიანი

სასცენო ხელოვნება

 იოსებ გოგიჩაიშვილი

იოსებ გოგიჩაიშვილი

მათემატიკა

 ნინო ფურცელაძე

ნინო ფურცელაძე

ინგლისური

 ზვიად შაქარაშვილი

ზვიად შაქარაშვილი

ჭადრაკი

 ქეთი კვაჭანტირაძე

ქეთი კვაჭანტირაძე

ქართული

 თამარ ზირაქაძე

თამარ ზირაქაძე

ქართული ცეკვა

 მაია მონიავა

მაია მონიავა

დამრიგებელი